„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

Zamówienia publiczne

(data publikacji: 2017-07-11, rodzaj zamówienia: roboty budowlane, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
(data publikacji: 2017-03-15, rodzaj zamówienia: Usługi, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele