„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

Zamówienia publiczne

Poniżej podane są odnośniki do stron internetowych z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Jednostkę Realizującą Projekt, które wynikają z obowiązku ogólnodostępnej publikacji w internecie.
 

Zamówienia aktualne: 

  • Obecnie nie są prowadzone żadne postępowania.

Zamówienia zakończone:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

(data publikacji: 2017-03-15, rodzaj zamówienia: Usługi, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony)

„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

(data publikacji: 2017-07-11, rodzaj zamówienia: roboty budowlane, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony)

„Pomoc techniczna dla „Jednostki Realizującej Projekt" w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach"

(data publikacji: 2017-12-08, rodzaj zamówienia: usługa, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony)


Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele