„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn.

Struktura organizacyjna Beneficjenta

Katarzyna Brzezicka- Pełnomocnik ds. Realizacji projektu (MAO)
Agnieszka Opalach- Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Zespół ds. administracyjno-prawnych- Beata olber-Pawłowska, Andrzej Goździewski, Robert Osowski
Zespół ds. rozliczeń finansowo-księgowych- Ewa Monika Werder, Jowita Wichowska
Zespół ds. technicznych- Krzysztof Lorenc, Krzysztof Jagaczewski, Łukasz Roman

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie Projektem:

Gmina Chorzele
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Stanisława Komosińskiego 1, 
06-330 Chorzele

www: www.chorzele.pl
BIP: www.bip.chorzele.pl
e-mail: 
sekretariat@chorzele.pl

tel. (29) 751 65 30
fax: (29) 751 65 

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele