„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn.

Struktura organizacyjna Beneficjenta

Katarzyna Brzezicka- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie Projektem:

Tutaj wpisz swój tekst...
Gmina Chorzele
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Stanisława Komosińskiego 1, 
06-330 Chorzele

www: www.chorzele.pl
BIP: www.bip.chorzele.pl
e-mail: 
sekretariat@chorzele.pl

tel. (29) 751 65 30
fax: (29) 751 65 

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele